STEROWNIK VITRA

Nowa linia witryn pionowych Vitra została wyposażona w nowoczesny, dotykowy termostat umieszczony za szkłem w górnej części drzwi. Sterownik poza standardową funkcją ustawienia temperatury oraz włączania oświetlenia, posiada opcję kontroli parametrów HACCP:

1. Przekroczenie ustalonej temperatury – jeżeli w ciągu 20 minut różnica pomiędzy temperaturą ustawioną a rzeczywiście odczytaną wynosi ponad 4 stopnie sterownik będzie sygnalizował to alarmem.

2. Zbyt długie otwarcie drzwi – w urządzeniach z wymuszonym układem chłodzenia pozostawienie otwartych drzwi ponad 15 minut i 45 sekund uruchomi alarm.

3. Zanik zasilania – jeżeli urządzenie nie zostanie wyłączone przyciskiem na panelu a zostanie wyciągnięta wtyczka lub gdy nastąpi zanik napięcia elektrycznego dłużej jak 30 minut sterownik zarejestruje alarm i w momencie podłączenia do zasilania będzie sygnalizował zaistniałą sytuację.

Sterownik wyposażony jest w baterię, która monitoruje parametry pracy urządzenia i przechowuje do 10 alarmów w pamięci.

Dla każdego z zapamiętanych alarmów można sprawdzić:
• datę i godzinę wystąpienia
• czas trwania
• temperaturę w końcowej fazie alarmu