TERMOIZOLACJA WITRYN

Głównym celem firmy Longoni jest zapewnienie najlepszych warunków przechowywania produktów z jednoczesnym obniżeniem kosztów eksploatacyjnych. Dlatego też bardzo duży nacisk kładziony jest na czynnik izolacji cieplnej w produkowanych urządzeniach.

Szereg przeprowadzonych badań oraz przyznane certyfikaty gwarantują najwyższy poziom ochrony eksponowanym produktom z zachowaniem niskiej energochłonności.

Każdy ze szklanych boków składa się z zespolonego zestawu trzech szyb pokrytych powłoką niskoemisyjną. Są to powłoki zapobiegające stratom zimna poprzez ograniczenie promieniowania cieplnego. Dodatkowo obie przestrzenie międzyszybowe wypełnione są Argonem (gazem szlachetnym o niskiej przewodności cieplnej).

Natomiast powierzchnie nieprzeszklone izolowane są gruba warstwą pianki poliuretanowej.